DLA INWESTORÓW
W sprawie inwestycji polegającej na budowie hali magazynowo-produkcyjno-biurowej w Czechowicach Dziedzicach (na działkach nr 2078/100, 2078/101, 2078/102, 2078/104 obręb 0001) przy drodze krajowej nr 1 pomiędzy ulicami Cicha a Kopernika, uprzejmie informujemy, że wobec n...

3 stycznia 2020

DLA INWESTORÓW
W związku z planowaną inwestycją polegającą na realizacji parku logistycznego z obiektami magazynowo-produkcyjno-biurowymi w Czechowicach Dziedzicach (na działkach nr 2078/100, 2078/101, 2078/102, 2078/104 obręb 0001) przy drodze krajowej nr 1 pomiędzy ulicami Cicha a Ko...

4 grudnia 2019

DLA INWESTORÓW
Zarząd Spółki 7R SA z siedzibą w Krakowie informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 24 października 2019 roku zmianie uległ podmiot prowadzący ewidencję obligacji serii E wyemitowanych przez Spółkę 7R SA („Obligacje”).

14 listopada 2019

DLA INWESTORÓW
W dn. 18 października 2018 r. w Krakowie sporządzony został plan podziału pomiędzy 7R Logistic Kraków Kokotów Sp. z o.o. (jako Spółką Dzieloną) oraz 7R Projekt 8 Sp. z o.o. (jako Spółką Przejmującą).

17 października 2018

5
6
7
8
9
10
11