7R S.A. - Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022

7R S.A. - Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021

7R Development Management sp. z o.o. - Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 30 grudnia 2020

za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji Serii mount 1 Spółki 7R S.A . z siedzibą w Krakowie

Zarząd spółki 7R S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej 7, 30-331 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ...
Ogłoszenie o odwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I MOUNT 1 Spółki 7R S.A. z siedzibą w Krakowie

Zarząd spółki 7R S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej 7, 30-331 Kraków odwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii Mount 1 (dalej: „Zgromadzenie Obligatariuszy”) zwołane z inicjatywy własnej na dzień 5 lipca 2021 roku, na godzinę 11.00.  
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia przez nich w Spółce wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki

7R S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: "Spółka") na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa, po raz piąty, akcjonariuszy Spółki do złożenia...
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia przez nich w Spółce wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki

7R S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: "Spółka") na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa, po raz czwarty, akcjonariuszy Spółki do złożen...
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia przez nich w Spółce wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki

7R S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: "Spółka") na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa, po raz trzeci, akcjonariuszy Spółki do złożeni...
7R Development Management sp. z o.o. - Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022

7R S.A. - Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022

7R S.A. - Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021

7R Development Management sp. z o.o. - Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 30 grudnia 2020

za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji Serii mount 1 Spółki 7R S.A . z siedzibą w Krakowie

Zarząd spółki 7R S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej 7, 30-331 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ...
Ogłoszenie o odwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I MOUNT 1 Spółki 7R S.A. z siedzibą w Krakowie

Zarząd spółki 7R S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej 7, 30-331 Kraków odwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii Mount 1 (dalej: „Zgromadzenie Obligatariuszy”) zwołane z inicjatywy własnej na dzień 5 lipca 2021 roku, na godzinę 11.00.  
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia przez nich w Spółce wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki

7R S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: "Spółka") na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa, po raz piąty, akcjonariuszy Spółki do złożenia...
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia przez nich w Spółce wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki

7R S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: "Spółka") na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa, po raz czwarty, akcjonariuszy Spółki do złożen...
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia przez nich w Spółce wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki

7R S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: "Spółka") na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa, po raz trzeci, akcjonariuszy Spółki do złożeni...
1
2