Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji Serii mount 1 Spółki 7R S.A . z siedzibą w Krakowie