7R S.A. - Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021