Joanna Lewandowska pokieruje działem Construction and Design w 7R