Propozycja 7R dla nowego logistycznego zaplecza w Krakowie