Ogłoszenie

Zarząd Spółki 7R SA z siedzibą w Krakowie informuje, że na podstawie art. 50 ust 1 pkt 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1208) z inicjatywy własnej zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii oznaczonej jako Moun...
Zawiadomienie

W sprawie inwestycji polegającej na budowie hali magazynowo-produkcyjno-biurowej w Czechowicach Dziedzicach (na działkach nr 2078/100, 2078/101, 2078/102, 2078/104 obręb 0001) przy drodze krajowej nr 1 pomiędzy ulicami Cicha a Kopernika, uprzejmie informujemy, że wobec n...
Zawiadomienie

W związku z planowaną inwestycją polegającą na realizacji parku logistycznego z obiektami magazynowo-produkcyjno-biurowymi w Czechowicach Dziedzicach (na działkach nr 2078/100, 2078/101, 2078/102, 2078/104 obręb 0001) przy drodze krajowej nr 1 pomiędzy ulicami Cicha a Ko...
Komunikat

Zarząd Spółki 7R SA z siedzibą w Krakowie informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 24 października 2019 roku zmianie uległ podmiot prowadzący ewidencję obligacji serii E wyemitowanych przez Spółkę 7R SA („Obligacje”).
Informacja dotycząca podziału spółek

W dn. 18 października 2018 r. w Krakowie sporządzony został plan podziału pomiędzy 7R Logistic Kraków Kokotów Sp. z o.o. (jako Spółką Dzieloną) oraz 7R Projekt 8 Sp. z o.o. (jako Spółką Przejmującą).
1
2