7R City Flex Warsaw Airport I kupiony przez Macquarie Asset Management