Branża logistyczno-przemysłowa nadal atrakcyjna dla inwestorów, choć dynamika wzrostu popytu i podaży może być niższa