Oświadczenie emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii Mount 1