Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia przez nich w Spółce wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki