Ogłoszenie o odwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I MOUNT 1 Spółki 7R S.A. z siedzibą w Krakowie